มอบเงินค่าจัดการศพ

นายอธิชาติ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี ได้มอบเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ชม้อย ชูพุทธิพงศ์ 8-8-60

วิโรฒม์ แวววิริยะ 9-8-60

สงบ เหตุเกษ