ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมผู้สูงอายุกับสหกรณ์ฯ เพื่อชี้แจงและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

IMG_1942

IMG_1933