ผอ.สกสค.นนทบุรี พบปะสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

 

วันที่ 1 ส.ค. 60 นายอธิชาติ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนนทบุรีเดินทางไปประชาสัมพันธ์งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทราบถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค.และเป็นเกียรติมอบของขวัญวันเกิดให้กับครูและบุคลากรในงานประชุมประจำเดือน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

5

3