ตารางการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ “รักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่”