ติดต่อเรา

 

map

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี
24/43  หมู่5  ซอยวัดสลักเหนือ  ถนนติวานนท์  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120
โทรศัพท์ 0 2583 4984
โทรสาร 0 2583 4983
Email : nonthaburi@otep.mail.go.th